+(90) 212 875 19 00

ŞAHİN Akademi

En verimli yatırımın sosyal sermaye olduğundan yola çıkarak eğitim ihtiyaçlarımızı detaylı bir analiz ile tespit etmekte ve gerekli planlamayı yapmaktayız.

Sürekli gelişim düşüncesinden hareketle, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olmak, gelişime açık alanlarını birlikte belirlemek, farkındalıklarını artırmak ve uygun gelişim programları ile bu ihtiyaçların karşılamak başlıca hedeflerimizdendir.

Bu amaç ile 2015 yılında başlatığımız ŞAHİN AKADEMİ uygulamamız içeriğiyle büyümekte ve gelişmektedir.

Çalışanlarımızın vizyonlarını geliştirmelerine, kişisel ve mesleki becerilerinin güçlendirmelerine fırsat vererek, çalışan yetkinliklerinin şirket stratejik hedeflerine uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalarımız aşağıda belirtilen başlıklarda toplanmaktadır.

  • Mesleki Gelişim
  • Bilgi ve Beceri Geliştirme
  • Yetkinlik ve Kişisel Gelişim
  • Yönetim Sistemleri