+(90) 212 875 19 00

Politikamız

Şahin Metal Yönetimi olarak;

  • İstenen ürün kalitesini sağlayarak ve zamanında teslimat ile müşteri memnuniyetini sürdürmeyi,
  • Ürünlerimizi gönderdiğimiz ülkelerin, kanun ve standartlarına uygun olarak çalışmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları ürün ve proseslerimize uygulamayı,
  • Teknik, yönetsel ve davranışsal becerileri artıran eğitimler ile yetkin personel gelişimini sağlamayı,
  • İş kazası, meslek hastalığı ve çevresel etki doğurabilecek durumları, etkin bir risk analiz değerlendirmesi ile tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Hammadde ve enerji kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak israfı önlemeyi,
  • Yönetim sistemi standartlarını ve yasal mevzuatları takip ederek sürekli sistem gelişimini garanti altına almayı,
  • Süreçlerin doküman gerekliliklerini karşılamayı ve bu süreçlere ait performans göstergelerini takip ederek sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm işveren, çalışan ve tedarikçilerimizin kalite, iş güvenliği ve çevre konularında tam katılımını sağlamayı,

taahhüt ederiz.