+(90) 212 875 19 00

Kariyer

Rekabetin yoğun olduğu günümüz şartlarında kurumsal gücümüzün; çalışanlarımızın yeteneklerinden, kuruma olan bağlılığından ve paylaşılan ortak değerlerden kaynaklandığına inanmaktayız. Bu sebeple başlıca hedeflerimiz arasında sahip olduğumuz değerlerimize sahip çıkmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak bulunmaktadır.

Bu doğrultuda izlediğimiz yolda;

  • Tüm çalışanlarca paylaşılan ortak bir değer sistemi yaratmak,
  • Güvenli ve sağlıklı iş ortamını temin etmek,
  • Yenilikçilik ve yaratıcılığı destekleyen bir yönetim iklimi yaratmak,
  • Kişisel ve mesleki gelişim fırsatları sunmak,
  • Yüksek düzeyde çalışan bağlılığı sağlamak,

başarımızın göstergelerini oluşturmaktadır.

"Ölçemediğimizi yönetemeyiz" düşüncesinden hareketle, yetkinlik ve hedeflere dayalı performans değerlendirme sistemimiz ile çalışanlarımıza performansları hakkında geri bildirim sağlamakta ve bağlantılı olarak gelişim imkanları sunmaktayız.

Çalışanlarımızın iş deneyimlerini geliştirmeye yönelik olarak;

  • 360 Derece Performans Sistemi; kişilerin teknik ve yönetsel becerilerin gelişimi yanı sıra firmamıza sağladıkları katkının artırılmasına yönelik periyodik değerlendirmeler,
  • Balanced Score Card (BSC); çalışanlarımızın firmamız ile birlikte geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan performans yönetim sistemi

uygulamalarımız firmamız bünyesinde mevcuttur.