+(90) 212 875 19 00

Kariyer

Bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması anlamına geliyor. Günlük yaşamda ise ilerleme, meslek, iş hayatı, başarı, bireyin iş hayatı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimleri gibi anlamları da kapsayabilir.

Kariyer geliştirme: İnsanların iş hayatları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi tüm eylemler ve faaliyetlerdir. Kariyer geliştirmenin 2 alt dalı vardır. Bunlar; kariyer planlama ve kariyer yönetimidir.

Kariyer planlama: Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir.

Kariyer yönetimi: İnsan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür.

Kariyer planlama ve yönetimi kapsamında firmamız çalışanlarının iş deneyimlerini geliştirmeye yönelik;

  • 360 Derece Performans Sistemi ; kişilerin teknik ve yönetsel becerilerin gelişimi yanı sıra firmamıza sağladıkları katkının artırılmasına yönelik periyodik değerlendirmeler,
  • Balanced Score Card ; çalışanlarımızın firmamız ile birlikte geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan performans yönetim sistemi

uygulamaları mevcuttur.

Yukarıdaki faaliyetler ışığında firmamız çalışanlarının kişisel, teknik ve yönetsel becerilerini artırıcı yönde eğitimler planlanmaktadır.